skip to Main Content

Ansökningsperioder

1/2 – 15/3 och 1/8 – 15/9

Så här gör du:

 • Fyll i intresseanmälan på denna sida
 • Om vi har några frågor så kontaktar vi dig
 • Är allt OK så skickar vi ansökningshandlingar till dig

När du skickar in ansökningshandlingarna vill vi att du även bifogar:

 • Intyg på funktionsnedsättning
 • Kopia på utbetalning av ersättning för de senaste 2 månaderna
 • Kopia på deklarationen för senaste inkomståret.

Villkor för att söka medel

 • Funktionsnedsättning enligt LSS-lagstiftningen
 • Uppbär aktivitetsersättning, sjukersättning eller motsvarande
 • Har daglig verksamhet eller lönebidragsanställning
 • Inte har ett förvärvsarbete med kollektivavtalsmässig lön
 • Maximal årsinkomst på 125.000 SEK före skatt (exklusive bostadstillägg eller liknande)
 • Ingen personlig förmögenhet eller sparade medel.

Övriga kriterier

 • En ansökan per ansökningsperiod
 • Om du tidigare beviljats medel från oss kan en ny ansökan göras tidigast 2 år efter senaste godkända ansökan
Ett värdigt liv
Back To Top