skip to Main Content

Bakgrund

Bakgrunden till att stiftelsen startades är att majoriteten av personer med funktionsnedsättning enligt LSS-lagstiftningen inte kommer kunna söka ett ”vanligt” arbete och därigenom få en avtalsmässig lön pga sin funktionsnedsättning.

Den inkomst man har är av typen aktivitets- eller sjukersättning, handikappersättning eller motsvarande och är låg (omkring 9000sek/månad före skatt).
Kostnadsnivån för, den av kommunen, anvisat boende är oftast marknadsmässig. Resultatet är att det inte blir mycket, om något, över efter att hyra, TV/telefon/bredband, försäkringar och el är betalda.

Möjligheten att köpa det där klädesplagget, inredningsdetaljen, elektronikprylen eller vara på den där kursen etc finns helt enkelt inte. Något som alla andra utan funktionsnedsättning och som förvärvsarbetar har möjlighet till i mycket större utsträckning.

Här kan du med funktionsnedsättning söka bidrag till just denna typ av inköp.

Öppet upprop

Stiftelsens syfte är att samla in medel för att erbjuda ekonomiskt bistånd och främja hjälpverksamhet för att underlätta vardagen eller i övrigt stödja funktionshindrade personer enligt LSS-lagstiftningens definition.

På vår Facebook-sida finns en film från det öppna uppropet 2018-11-27.

Back To Top